KC-350

แอมป์คีย์บอร์ด 4 channel

KC-350 : แอมป์คีย์บอร์ด 4 channel

An All-Around Performer
  • แอมป์คีย์บอร์ด 4 ช่อง กำลังขยาย120 วัตต์ ดอกลำโพง 12” และ horn tweeter
  • มีสวิทช์เพื่อเลือก output และ Shape สวิทช์ เพื่อปรับแต่งโทนเสียง
  • EQ 3 แบนด์ และมี Subwoofer output เพื่อเชื่อมต่อกับตู้แอมป์รุ่น KCW-1
  • 1/4” phone output สำหรับต่อเครื่องบันทึกเสียง
  • มี Stereo Link In/Out สำหรับเชื่อมต่อกับ KC-350 อีกเครื่อง เพื่อทำเป็นระบบสเตอริโอ